Werving & selectie

Vanaf de oprichting van Groei in Werk ( 2000) is gestart met werving & selectie trajecten voor het Midden- en klein bedrijf.

Een aantal voorbeelden waar u Groei in Werk voor kunt inschakelen:

  • u heeft (tijdelijk) niet de capaciteit ( uren/menskracht) om op zoek te gaan naar vervulling van een bepaalde functie;
  • u heeft  behoefte aan iemand  voor het opstellen van een functieprofiel, competentieprofiel en alles wat daarbij hoort;
  • u heeft nog niet helemaal scherp wat voor iemand u eigenlijk zoekt: kwaliteiten, vaardigheden, competenties;
  • u wilt voorkomen dat u wordt overspoeld met reacties waar u niet op zit te wachten;
  • u zoekt tijdelijk voor de werving van een functie een bureau dat dient als verlengde arm van uw organisatie: correcte, snelle en persoonlijke benadering;
  • u wilt een efficiente en transparante inrichting van uw wervingsproces;
  • u zoekt iemand voor het organiseren en (mede)voeren van sollicitatiegesprekken;


Groei in Werk werkt niet op basis van een jaarpercentage van het jaarsalaris. Dat past niet in haar filosofie, Er wordt gewerkt op urenbasis waarbij de uren worden verantwoord. Op deze manier blijft het ook voor kleinere organisaties betaalbaar. In de loop van de jaren heeft Groei in Werk kengetallen opgebouwd op basis waarvan vrij precies een inschatting kan worden gemaakt van de kosten. Dit is uiteraard afhankelijk van de uitvoering en uw wensen. Van werving tot en met de 2e selectie.


Groei in Werk -