Arbeidsmobiliteit

"Springen naar het onbekende soms vraagt lef".

Uitgangspunt is dat elk traject een maatwerk traject is. Op basis van de vraag wordt een concreet voorstel gemaakt.

1. (Loopbaan) coaching
Groei in Werk verzorgt (loopbaan) coaching gericht op de vraag en doelstelling van de werknemer. Dat betekent dat er altijd wordt gekeken naar de individuele situatie en het streven is altijd om dit in zo kort mogelijke tijd te doen. Het is dan ook altijd mogelijk op elk moment stoppen.

Een aantal voorbeelden:

  • Wat voor mogelijkheden zijn er op de arbeidsmarkt?.
  • Waar liggen eigenlijk de interesses, de kwaliteiten, de competenties?
  • Waar kunnen deze (nog meer) worden ingezet? In de eigen organisatie, in een andere sector of branche?
  • Het bekijken van de mogelijkheden binnen de huidige loopbaan bij de huidige werkgever.
  • Het ontwikkelen van zoekstrategieen voor een nieuwe baan of nieuwe werkzaamheden.
Groei in Werk -