Paul Vissers

Sinds 1989 ben ik afwisselend werkzaam in de wereld van onderwijs & opleiding/training en op het terrein van arbeidsmobiliteit ( werving & selectie, loopbaancoach) in verscheidene rollen. Zowel bij profit als not for profit organisaties. Belangrijke drijfveren daarbij zijn voor mij de menselijke maat en duurzaamheid.
Door veel te wisselen van baan, of beter gezegd, van werkzaamheden ( al of niet vrijwillig) heb ik inmiddels heel wat fases van een loopbaan doorlopen. Een vaste baan heb ik eigenlijk nooit gekend maar op deze manier heb ik wel goed leren omgaan met onzekerheden. Een ander voordeel daarvan is geweest dat ik op allerlei verschillende manier hebben kunnen oefenen met allerlei vaardigheden die verscheidene competenties vragen. En al deze kennis en ervaring zet ik graag in voor mijn opdrachtgevers.Om de kwaliteit te kunnen borgen ben ik lid van de beroepsverening voor Loopbaan Professionals waar ik lid ben van de kwaliteitskring Tilburg en deelneem aan nascholingen. Door werkzaamheden in onder meer het HBO en MBO onderwijs blijf ik op de hoogte van de ontwikkelingen en volg ook hier nascholingsactiviteiten. Ik hecht er grote waarde me te richten op de eigen kracht: mijn ervaring is dat mensen meestal veel meer kunnen dan ze denken.  

Groei in Werk -