Verantwoording

In de werkwijze van Groei in Werk staan de volgende uitgangspunten centraal:

- de huidige complexe werkelijkheid op de arbeidsmarkt

- 'life design' raamwerk ( Savickas)

- preventief loopbaanbeleid

De huidige tijd vraagt om zelfsturing en eigen verantwoordelijkheid. In haar aanpak maakt Groei in Werk gebruik van onder meer gerichte praktische opdrachten, de metaforen van Inkson en het 5 krachtenmodel van Linda Gratton. Groein in Werk gebruikt zo goed als geen vragenlijsten omdat ze er van overtuigd is dat de veel kennis ligt opgeslagen in de mens zelf. Door de gerichte methodiek worden de mensen uitgenodigd op zoek te gaan naar hun eigen antwoorden. 

 

Groei in Werk -